dimecres, de desembre 08, 2010

Reflexions Proves PISA

Com tots sabeu, el nostre sistema d'ensenyament prioritza la mediocritat, vol que la mitjania de la gent tingui un nivell acceptable, per aixo tenim un "Ensenyament Secundari OBLIGATORI", altres sistemes, que prioritzen l'excelencia treuen millor nota.
Clarament les dues coses son licites, pero no es licit comparar una cosa amb l'altra. Es totalment il.logic que per exemple, el sistema Irlandes, que es en general bastant pobre tregui millor nota que nosaltres. Per aquest cas concret tenim dues explicacions: 1.- Prioritza l'exel.lencia deixant "tirats" la resta. 2.- Es majoritàriament gestionat per l'església, tramposos professionals.
Ultimament coneixem força be el sistema de secundaria obligatori irlandès i realment es, al meu parer molt dolent.
Salut!!